Datum:

Decembar, 2015

Vrsta radova:

Izvođenje / Industrija

Klijent:

Euromix beton D.O.O.

Lokacija:

Štutgart, Njemačka

Demontaža ormara i opreme automatike linije za pakovanje praškastih materijala u Štutgartu, Njemačka u saradnji sa firmom EUROMIX BETON

Demontaža  ormara i opreme automatike za upravljanje linijom za pakovanje praškastih materijala u Štutgartu, Njemačka, kao i ponovna montaža komplet ormara i opreme u Baru. Podešavanje svih senzora, setovanje automatike i puštanje u pogon za potrebe firme Euromix Beton Bar.

152 (2)