Datum:
Oktobar, 2015
Vrsta radova:
Izvodjenje / Projektovanje
Klijent:
Grijanje d.o.o.
Lokacija:
Pljevlja, Crna Gora
Tehnicka dokumentacija (1)


Izrada projektne dokumentacije i implementacija sistema za djelimičnu automatizaciju gasnog trakta i regulacije rada pumpi po linijama povratka fluida u kotlarnici u Skerlićevoj ulici, Pljevlja

Problem lošeg ili nedovoljnog sagorijevanja dovodi do povećanog ispuštanja štetnih gasova u atmosferu kao i do smanjenja efikasnosti gorionika. Ideja je bila da se praćenjem koncentracije O2 u izduvnim gasovima i regulaciom otvorenosi ložišta i količine svježeg vazduha utiče na bolje sagorjevanje i smanjenje koncentracije CO2 u vazduhu. Takođe je predviđeno praćenje i regulacija temperature fluida prema potrošačima na način da se reguliše rad pumpi po linijama povratka fluida u cilju povećanja efikasnosti kotlarnice. Predviđena je i mogućnost zadavanja algoritama rada linija kondezata putem HMI u cilju povećane efikasnosti i smanjenja uticaja ljudskog faktora.
Kada je u pitanju implementacija sistema izvršena je ugradnja sondi za praćenje koncentracije O2 u dimnim gasovima, kao i frekventnog regulatora koji u zatvorenoj petlji vrši regulaciju količine svježeg vazduha u gorioniku. Ugradjen je sistem koji se sastoji od PLC uređaja i HMI “touch screen”-a, čiji je zadatak mjerenje temprerature u granama povratka kondezata i na osnovu odgovarajućeg algoritma regulacije rada pumpi. Predviđena je i mogućnost vremenskog uključenja pumpi prema odgovarajućem predhodno zadatom scenariju.