Datum:

2018 godina

Vrsta radova:

Projektovanje / Građevina

Klijent:

Aerodrmi Crne Gore- Aerodrom Podgorica

Lokacija:

Podgorica Crna Gora

Izrada projekta automatskog upravljanja sistemom protiv požarne vode, Aerodrom Podgorica

Na aerodrmu Podgorica za potrebe vatrogasne službe postoji rezervoar za vodu sa pumpnom stanicom. Instaliran je sistem automatike koji upravlja radom pumpi na osnovu mjerenja novoa u rezveroaru sa praćenjem časova rada pumpi i njihovom automatskom zamjenom. Na pultu je realizovana odgovarajuća signaizacija radi lakšeg praćaenja od strane dežurnog osoblja.