Datum:

Jul, 2008

Vrsta radova:

Izvođenje / Industrija

Klijent:

Evropska Banka za obnovu i razvoj

Lokacija:

Bar, Crna Gora


Automatika sistema za upravljanje crpnim stanicama otpadnih voda za
d.o.o. "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bar

Izvršena je izrada ormara automatike, montaža i puštanje u rad sistema za upravljanje crpnim stanicama otpadnih voda Volujica i Čanj za d.o.o. “VODOVOD I KANALIZACIJA” Bar.  Prema tehničkom zadatku, realizovani su upravljački ormari za fekalne pumpe na pumpnim stanicama sa svom odgovarajućom opremom i mjeračima nivoa. Poseban izazov su predstavljali uslovi u kojima će raditi oprema u ormarima kao i zahtjev povećane pouzdanosti sistema.