Datum:

Jun, 2014

Vrsta radova:

Projektovanje / Građevina

Klijent:

Business art doo

Lokacija:

Tivat, Crna Gora

Automatika sistema snabdijevanja gorivom, Porto Montenegro, Tivat

Projekatovanje sistema automatskog upravljanje i regulacije na sistemu za snabdijevanje gorivom jahti. Primjenjeno je savremeno rješenje praćenja pretakanja goriva iz rezervoara sa preciznim mjerenjima nivoa u rezervoarima u količinama proteklog goriva. Takođe je predviđena detekcija curenja goriva u instalacijama sa mogućnostu rane dojave. Sva mjerenja su odabrana tako da zadovoljavaju standarde mjerenja u Ex zonama.

porto