Datum:
Avgust 2017 - Septembar 2018
Vrsta radova:
Projektovanje / Ostalo
Klijent:
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA D.O.O. Beograd
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
28.30.31.32.33.34.35.36.38.39.40.40.1.

Saradnja na izradi glavnog projekta rekonstrukcije električnih instalacija jake struje za više objekata, sa kompanijom Ing Invest

Na ovoj lokaciji je projektovana automatska radna stanica kao dio jedinstvenog sistema sa komandnim centrom smještenim na aerodromu u prostorijama SMATSA- e u koji je smješten server i SCADA sa kojim automatska radne stanice komuniciraju putem ETHERNET mreže. Radne stanice obuhvaćene ovim projektom su: LOC 36 – Aerodrom Podgorica, GP36-Aerodrom Podgorica, MM 36-Aerodrom Podgorica, DVOR DME – Aerodrom Podgorica, NDB ,,GO“ / OM 36 – Aerodrom Podgorica, NDB ,,POD“ – Aerodrom Podgorica, NDB ,,MOJ“ – Aerodrom Podgorica, NDB ,,RO“ – Aerodrom Podgorica, LOC / DME ,,TIV“ – Aerodrom Tivat, NDB ,,NIK“ – Aerodrom Podgorica, NDB ,,DAN“ – Aerodrom Podgorica i NDB/MKR “JAZ” – Aerodrom Podgorica.
To je nadzorno – upravljački sistem koji je koncipiran tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sistemima:
– Elektro opreme
– Termotehničke opreme
– Elektromotornim pogonom
– Protiv-požarne opreme
– Protiv-provalne opreme .
CSNU i EMP nadzire i upravlja sa:
– termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije i klimatizacije)
– elektroenergetske instalacije (nadzor nad elektro energetskom mrežom)
– sprinkler instalacija
Prednosti ovako projektovanog sistema su centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu, trenutno otkrivanje kvarova, prekoračenja parametara važnih za rad objekta i slično.
Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.