Datum:
Jul, 2017
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
Zelenilo Podgorica d.o.o.
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
Tehnicka dokumentacija (1)

Izrada Glavnog projekta električnih instalacija jake struje kao i adaptacija objekta dijela upravne zgrade, u saradnji sa Ing Investom

Predmet projekta adatacije je urađen na osnovu Glavnog projekta termotehničkih instalacija kao i na osnovu postojećeg stanja u kotlarnici i zahtjeva Investitora. Kako je projektom termotehnike predviđen kombinovani kotao za loženje sa drvima i lož-uljem, tako je projektom jake struje predviđen ormar automatike za napajanje i upravljanje kotlarnicom.
Osnovu automatike čine kontroleri SIEMENS i displej pomoću koga se vrši unos programa, setovanje radnih temperatura kao i očitavanje radnih parametara.
U kontroler se uvode signali sa mjernih sondi temperature, a preko analognih izlaza se upravlja otvorenošću ventila na osnovu zadatih vrijednosti i odgovarajućeg algoritma PID regulatora.
Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.