Datum:
Septembar, 2017
Vrsta radova:
Projektovanje / Izvođenje / Građevina
Klijent:
Direkcija za izgradnju i investicije - Opština Rožaje
Lokacija:
Rožaje, Crna Gora
17,27

Glavni projekat i izrada sistema Automatike i EMP za poslovni objekat - pijaca u Rožajima

Predmet projekta je automatika i elektromotorni pogon (EMP) za poslovni objekat – pijaca.
Ovaj projekat je obradio automatsko upravljanje termotehničkom opremom u toplotnoj podstanici.
Osnovu automatike čine kontroleri Johnson Controls i displej pomoću koga se vrši unos programa, setovanje radnih temperatura kao i očitavanje radnih parametara.
U kontroler se uvode signali sa mjernih sondi temperature, a preko analognih izlaza se upravlja otvorenošću ventila na osnovu zadatih vrijednosti i odgovarajućeg algoritma.
Takođe je predviđeno praćenje i regulacija temperature fluida prema potrošačima za podno i radijatorsko grijanje.
Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.
Kada govorimo o izradi sistema Automatike i EMP za pijacu sa ciljem kontrole i upravljanja termotehničkim instalacijama, izvršena je ugradnja temperaturnih sondi za praćenje temperature na sabirniku/razdjelniku kao i na povratnim vodovima svih grana za grijanje. Ugradjen je sistem koji se sastoji od PLC uređaja čiji je zadatak mjerenje temprerature i na osnovu odgovarajućeg algoritma regulacije rada pumpi. Predviđena je i mogućnost vremenskog uključenja pumpi prema odgovarajućem predhodno zadatom scenariju.