Datum:
Novembar, 2016
Vrsta radova:
Izvodjenje / Projektovanje / Građevina
Klijent:
D.O.O. "PIO"
Lokacija:
Ulcinj, Crna Gora
17,27


Izrada elektrotehničkog projekta automatike i EMP-a za rekonstrukciju objekta fonda PIO u Ulcinju.

Izrada elektrotehničkog projekta automatike i EMP-a za rekonstrukciju objekta fonda PIO. Projekat obuhvata: Razvodni ormar ventilacije kuhinje, razvodni ormar automatike i toplotne podstanice. Takođe je obavljeno i Izvođenje kablovskih veza između opreme u polju i upravljačkih ormara kao i povezivanje. Izrađen je aplikativni softver za automatski rad toplotne podstanice i puštanje u rad kompletnog sistema.